ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Μελετούν εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη

02 Δεκεμβρίου 2022, 08:41

images

Μόλις έξι κράτη της Ευρώπης υιοθέτησαν νομοθετικές ρυθμίσεις που αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη λήθη για τους επιζώντες από καρκίνο, σύμφωνα με έρευνα της υπηρεσίας ερευνών, μελετών και εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η έρευνα με θέμα «Νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στη λήθη για τους καρκινοπαθείς και του δικαιώματος των ασθενών με σπάνιο νόσημα στην ασφάλιση και τη δανειοδότηση», έγινε έπειτα από αίτημα της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Μαρίνας Νικολάου.

Αιτία της έρευνας είναι η μη παροχή ασφάλειας ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες σε ασθενείς με σπάνια νοσήματα και επιζώντες από καρκίνο, οι οποίοι βιώνουν άνιση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αφού η ασφάλιση είναι βασική προϋπόθεση για εξασφάλιση δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το Δικαίωμα στην Λήθη είναι διάταξη που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2021.

Την εν λόγω διάταξη ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) τον ίδιο μήνα του 2022 για ενίσχυση της ΕΕ κατά του καρκίνου, ενώ καλεί με αυτό τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το Δικαίωμα στη Λήθη μέχρι το 2025.

Μέχρι σήμερα υιοθέτησαν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Η διάταξη προωθεί τη δίκαιη πρόσβαση των ατόμων που ζουν με ιστορικό καρκίνου σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το ΕΚ ζήτησε ακόμη, να εισαχθεί στην νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να προλαμβάνονται οι διακρίσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση των επιζώντων από καρκίνο σε χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες.

Επίσης, ζήτησε το αργότερο το 2025, τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγγυηθούν το δικαίωμα στη λήθη για όλους τους ευρωπαίους ασθενείς, δέκα έτη μετά τη λήξη της θεραπείας τους και πέντε έτη μετά τη λήξη της θεραπείας για ασθενείς με διάγνωση καρκίνου πριν τα 18 έτη.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα για τη νομοθεσία των έξι κρατών που εφάρμοσαν εν μέρει τις ρυθμίσεις, στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Πορτογαλία το χρονικό περιθώριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας.

Στη Ρουμανία η διάρκεια ορίστηκε στα 7 χρόνια και στην Γαλλία με πρόσφατη τροποποίηση μειώθηκε σε 5 έτη.

Ακόμη, οι νομοθεσίες των έξι κρατών ορίζουν ότι η περίοδος πέραν της οποίας δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν ιατρικές πληροφορίες για προηγούμενη καρκινική νόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη μετά το τέλος της θεραπείας, νοουμένου ότι η διάγνωση έγινε πριν την ηλικία των 18 ετών σε Λουξεμβούργο και Ρουμανία και σε ηλικία 21 ετών σε Ολλανδία και Πορτογαλία.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για καρκίνους με άριστη πρόγνωση ως προς το χρόνο άσκησης του δικαιώματος στη λήθη.

Σε σχέση με το δικαίωμα ασφάλισης και δανειοδότησης σε ασθενείς με σπάνιο νόσημα, στις νομοθεσίες των κρατών που εφάρμοσαν την διάταξη, αναφέρονται η ιογενής ηπατίτιδα C και ο ιός HIV.

Συγκεκριμένα, προνοείται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, είτε δεν μπορούν να χρεώσουν πρόσθετα ασφάλιστρα ή να απορρίψουν τη σύμβαση λόγω χρόνιας νόσου, είτε δεν μπορούν να χρεώσουν επιπλέον ασφάλιστρο λόγω της χρόνιας νόσου.

Σχετικά Άρθρα