ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Κρίθηκαν ακατάλληλες πέντε στέγες ηλικιωμένων

31 Μαρτίου 2023, 06:00

images

Πέντε στέγες ηλικιωμένων κρίθηκαν ακατάλληλες τα τελευταία πέντε χρόνια σύμφωνα με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ το τελευταίο εξάμηνο του 2022 ο αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθε σε 572.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας του Κινήματος Οικολόγων, Αλεξάνδρας Ατταλίδου, αναφέρει ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν ακυρωθεί συνολικά πέντε πιστοποιητικά εγγραφής στεγών λόγω σοβαρών παραβιάσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνει, επίσης, ότι στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων παρακολουθείται κατά πόσο μία στέγη λειτουργεί σε εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία και τηρεί όσα προνοούνται σε αυτή, όπως τα προσόντα του προσωπικού, η ιατρική περίθαλψη των ενοίκων της, η τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων, ο εγκεκριμένος αριθμός ενοίκων, η κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών καταλληλότητας και η επάρκεια φροντιστών/νοσηλευτών συγκριτικά με τον αριθμό ενοίκων. 

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία στέγη δε λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας και φροντίδας των ενοίκων, τότε μελετάται το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ακύρωσης του πιστοποιητικού εγγραφής», προσθέτει, καθώς νοείται ότι πριν τη λήψη νομικών μέτρων εξαντλούνται όλα τα περιθώρια συνεργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) με τη Στέγη.

Παρόλα αυτά, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν τηρούν συνολικά στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των σχετικών καταγγελιών, αλλά δέχονται καταγγελίες σε οποιαδήποτε μορφή (τηλεφωνικώς, γραπτώς, ανώνυμα, μέσω ΜΜΕ κτλ.) και χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό. 

«Τέτοιου είδους καταγγελίες διερευνώνται εξατομικευμένα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους (προσωπικό, Διευθύνον Πρόσωπο, ιδιοκτήτη στέγης, καθώς και με τους παραπονούμενους)», αναφέρει.

Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται, προωθούνται καταγγελίες στην Αστυνομία και καθοδηγούνται συγγενείς και άλλα πρόσωπα, στην αντίληψη των οποίων περιήλθαν σχετικές παραβιάσεις. 

Απροειδοποίητες εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις στις Στέγες

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στο παρόν στάδιο ανά την Κύπρο λειτουργούν 114 στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται με βάση τον περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμο και τις τροποποιήσεις του

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις των στεγών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως αναφέρει, κάθε επιθεώρηση και το αποτέλεσμα αυτής είναι καταχωρισμένα στον αντίστοιχο διοικητικό φάκελο των ΥΚΕ της Στέγης.

Το τελευταίο εξάμηνο του 2022, ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανήλθε σε 572.

«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω της νόσου COVlD-19, δηλαδή κατά τα έτη 2020 και 2021, καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, στις στέγες πραγματοποιούνταν επιπρόσθετα εβδομαδιαίες, απροειδοποίητες επισκέψεις για σκοπούς ελέγχου τήρησης των μέτρων κατά της νόσου», σημειώνεται.

Τι ισχύει για ποινικά αδικήματα 

Αναφορικά με τις στέγες που δεν την τηρούν τη σχετική νομοθεσία, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν προνοείται η επιβολή διοικητικού προστίμου, παρά μόνο η δυνατότητα καταγγελίας στην σστυνομία ως ποινικό αδίκημα όταν εντοπίζονται παραβιάσεις των κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νόμου έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο στο οποίο διερευνάται μεταξύ άλλων η προσθήκη πρόνοιας για τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων.

Προστίθεται ότι στις στέγες στις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, πέραν των προφορικών και γραπτών υποδείξεων, πραγματοποιούνται συχνές επιθεωρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν συμμορφωθεί.

Της Ουρανίας ΣτυλιανούΣχετικά Άρθρα