ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Καταφεύγουν στα δικαστήρια διαιτολόγοι για «αντισυνταγματικό» νόμο

27 September 2023, 10:24

images

Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι έτοιμοι να καταφύγουν 65 περίπου διαιτολόγοι, διαμαρτυρόμενοι για αντισυνταγματικότητα του νόμου που τους στερεί το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματός τους και αποκλεισμό από το ΓεΣΥ.

Όπως υποστηρίζουν, οι πρόνοιες 8(δ)(ii) ,9(1)(γ) και 9(2) του νόμου περί εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Ν. 31(Ι)/96, παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό δίκαιο και κρίνονται ως αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πρόνοιες:

8. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων Τροφίμων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι

α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία

β) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου το καθιστά ακατάλληλο να εγγραφεί στο Μητρώο·

(γ) έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του·

(δ) (i) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισότιμο προσόν στον κλάδο του επιστήμονα τροφίμων ή του τεχνολόγου τροφίμων οποιασδήποτε χώρας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από προηγούμενη εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· ή

(ii) είναι επαγγελματικό μέλος (professional member) του Ινστιτούτου Τεχνολόγων Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή αδειούχος (licentiate) ή συνδεδεμένο μέλος (associate member) ή εταίρος (fellow member) του Ινστιτούτου της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Μεγάλης Βρετανίας ή μέλος άλλου ανάλογου και αναγνωρισμένου ινστιτούτου.

9.1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαιτολόγων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι

α) Κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α),(β) και (γ) του άρθρου 8·

(β) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισότιμο προσόν στη Διαιτολόγια ή Κλινική Διαιτολόγια οποιασδήποτε χώρας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από προηγούμενη εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του νόμου

(γ) είναι μέλος (member), αντεπιστέλλον μέλος (associate member) ή εταίρος (fellow) ή συνδεδεμένο (affiliate) ή ενεργό (active) μέλος του Συνδέσμου Διαιτολογίας της Μεγάλης Βρετανίας ή των Η.Π.Α. ή του Commission on Dietetic Registration (CDR) των Η.Π.Α.

(2) Αν το πτυχίο ή το δίπλωμα ή ο τίτλος του προσώπου που ζητεί εγγραφή στο Μητρώο Διαιτολόγων είναι στην Κλινική Διαιτολόγια, τότε η εγγραφή του γίνεται για τον εν λόγω κλάδο ή αν το άτομο αυτό κατέχει τον τίτλο R.D. (Registered Dietitian των Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Νέας Ζηλανδίας και Νοτίου Αφρικής) ή εγγραφή άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου.

Τροποποιήθηκε νόμος για χημικούς

Σύμφωνα με την ομάδα των διαιτολόγων, παρόμοια πρόνοια είχε και ο περί Εγγραφής Χηµικών Νόµος του 1988 (Ν.157/88) που τροποποιήθηκε με τον περί Εγγραφής Χηµικών (Τροποποιητικό) Νόµο του 2004 (Ν.20(Ι)/2004). Με την τροποποίηση διεγράφη η αναφορά σε εγγραφή σε συνδέσμους άλλων χωρών και αντικαταστάθηκε με άλλες πρόνοιες.

Η ομάδα των διαιτολόγων ζητά  όπως απαλειφθούν πρόνοιες και ειδικότερα οι παράγραφοι 8(δ)(ii) και 9(γ), οι οποίες θέτουν ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων Τροφίμων και στο Μητρώο Διαιτολόγων αντίστοιχα (εντελώς αυθαίρετα), την προηγούμενη εγγραφή σε επαγγελματικό σύνδεσμο συγκεκριμένων δύο άλλων χωρών μόνο (Η.Π.Α. και Ηνωμένου Βασιλείου), «γεγονός που στερείται λογικής, παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αναγνωρίζει προνόμια και δικαιώματα στη βάση άσκησης εκτελεστικής εξουσίας από διοικητικά όργανα άλλων χωρών, κατά παράβαση των άρθρων 54 & 61 (ως έχει κριθεί νομολογιακά σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις»).

Τονίζουν ότι όπως υφίστανται σήμερα οι σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, αναγκάζουν τους αποφοίτους αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και άλλων χωρών) να πληρώνουν συνδρομή και να εγγράφονται σε επαγγελματικούς συνδέσμους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, και να ανανεώνουν κάθε χρόνο την εγγραφή τους, χωρίς να ασκούν εκεί το επάγγελμα, μόνο και μόνο για να τους αναγνωρίζει το Συμβούλιο στην Κύπρο, ο οποίος αντί να ασκεί ο ίδιος αξιολογική κρίση για να αποφασίζει εναποθέτει αυτή τη διοικητική λειτουργία σε επαγγελματικά σώματα ξένων χωρών. Πρόκειται για εμφανώς παράλογες πρόνοιες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα που εγείρεται τέθηκε και ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Πρόσφατα, η εκπρόσωπος της ομάδας, Στάλω Πάπουτσου, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική της παρέμβαση στον Alpha Κύπρου για το ζήτημα που προκύπτει, κακίζοντας τον αναχρονιστικό νόμο αλλά και απαιτώντας τον περιορισμό των θητειών του συμβουλίου εγγραφής διαιτολόγων. Έκανε μάλιστα αναφορά και σε σύγκρουση συμφερόντων για μέλη του συμβουλίου εγγραφής των διαιτολόγων που έχουν σχέση με ιδρύματα που χορηγούν τίτλους σπουδών στον τομέα.

Όπως επεσήμανε, σε όλη την ΕΕ, ο διαιτολόγος μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία και με ασθενείς, μόνο με το πτυχίο του, χωρίς μεταπτυχιακό προσθέτοντας ότι στην ΕΕ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων. «Με τη νομοθεσία που έχουμε στην Κύπρο, αυτό δεν επιτρέπεται», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος του συνδέσμου διαιτολόγων, Ελένη Ανδρέου, ανέφερε ότι όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα, αναγνωρίζονται βάσει της νομοθεσίας και ο τρόπος της αναγνώρισης βασίζεται στη νομοθεσία του 1996 με τροποποίηση του 2004.

Ανάλογη ρύθμιση, γίνεται και σε άλλες χώρες, είπε, όπως είναι η Ελλάδα.

Της Γεωργίας Χαννή

Σχετικά Άρθρα