ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ανοίγουν οι αιτήσεις για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό νοσηλευτηρίων

26 Μαΐου 2023, 13:47

images

Σε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων προχωρεί το Υπουργείο Υγείας στις 29 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε νοσηλευτήρια, για αγορά νέου/καινούργιου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας για την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού ή για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Επίσης, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στα €5 εκατ.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στη βάση δύο καθεστώτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός).

 Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τον κανονισμό 1407/2013 (De Minimis), το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

  • 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση κάλυψης ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού
  • 30% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού
  • Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης €200.000

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός), για την αγορά νέου/καινούργιου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη πρόσθετης ανάγκης, το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

  • 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
  • 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
  • Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης €300.000

Μια επιχείρηση δύναται να λάβει χρηματοδότηση στην βάση και των 2 πιο πάνω καθεστώτων (De minimis και Γενικό Απαλλακτικό) για μέχρι τρείς (3) διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις (μέσω ξεχωριστής αίτησης).

Όπως αναφέρεται, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υφιστάμενα ή και νέα νοσηλευτήρια τα οποία είναι αδειούχα σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο του 2001 έως 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση/πρόταση τους μόνο με συστημένο ταχυδρομείο ή δια χειρός εξασφαλίζοντας απόδειξη παραλαβής. Το Έντυπο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό.

Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 έως 03 Ιουλίου 2023 και η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

(Υπόψη: κα Ανδρούλλα Στυλιανού)

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγεία

Κτήριο «Γιώρκειο», Μεσοπάτωμα, Γραφείο Μ29

Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17

1448 Λευκωσίας

Προστίθεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αίτησης από την ιστοσελίδα των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/mphs.nsf/All/C3E0B0950C3835A1C22589B9001A7070?OpenDocument.

Ακόμη, η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.Σχετικά Άρθρα