ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Το Υπουργείο Υγείας να διαφυλάξει αυτονομία νοσηλευτών-μαιών, λέει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.

28 Απριλίου 2023, 13:10

images

Κάθε προσπάθεια, “υποκινούμενη ενδεχομένως από ατομικά συμφέροντα και φιλοδοξίες από οπουδήποτε προέρχεται”, για καθήλωση των νοσηλευτών και των μαιών σε βοηθητικό και επικουρικό ρόλο, αποτελεί αναχρονιστικό φαινόμενο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ), με αφορμή, όπως σημειώνει, «απόψεις και εισηγήσεις που έχουν αναφερθεί από πολιτικά ή άλλα πρόσωπα».

Καλεί τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και οι άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ Ο.Α.Υ, Ο.Κ.Υπ.Υ) να διαφυλάξουν και να ενδυναμώσουν περαιτέρω αυτή την αυτονομία.

Τέτοιες αναχρονιστικές προσεγγίσεις, αναφέρει, σίγουρα δεν συνάδουν ούτε με τη συνθήκη της Bologna, ούτε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/55/EU, τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει, αλλά ούτε με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ και προφανώς ούτε με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας της κυπριακής κοινωνίας., προσθέτει.

«Οποιεσδήποτε τοποθετήσεις που γίνονται από άτομα ή άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας, δεν περιποιούν τιμή για κανένα και είναι εμφανέστατο ότι κινούνται σε εντελώς εσφαλμένη κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι τοποθετήσεις αβάσιμες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες, το μόνο που θα πετύχουν είναι να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευτήρια και να πυροδοτήσουν αντιπαράθεση ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπό το πρίσμα αυτό, συνεχίζει, καλούνται όλοι «να εγκαταλείψουν τυχόν αποκλειστικές αξιώσεις στον χώρο της υγείας, προκειμένου να εργαστούν πιο συνεργατικά και ομαδικά με το νοσηλευτικό και το μαιευτικό προσωπικό αλλά και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, αναφέρει ότι η νοσηλευτική και η μαιευτική είναι εφαρμοσμένες επιστήμες υγείας με διεθνή αναγνώριση και θεμελιώνονται σε ένα σαφώς προκαθορισμένο, διακριτό και αυτόνομο σώμα γνώσης το οποίο εκσυγχρονίζεται μέσα από τη νοσηλευτική/ μαιευτική έρευνα και επιστημονική εκπαίδευση. Η εφαρμογή τους, σημειώνει, αποτελεί μία πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα με αυτόνομο ρόλο, αλλά και ρόλο σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας.

Οι σημαντικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, σε διεθνές επίπεδο, ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναφέρει, αυξάνουν την ανάγκη για αυτόνομη νοσηλευτική/ μαιευτική πρακτική αφού συνδέουν το ρόλο του νοσηλευτή και της μαίας με πολλαπλές ευθύνες και τον καθιστούν ολοένα πιο απαιτητικό και περίπλοκο.

«Στα σύγχρονα συστήματα υγείας και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας υπάρχει διακριτός διαχωρισμός της νοσηλευτικής και της ιατρικής διοίκησης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμες ομάδες μέσα στα συστήματα υγείας. Επιπρόσθετα τη διοίκηση των νοσοκομείων αναλαμβάνουν μάνατζερ με σύγχρονες γνώσεις διοίκησης υπηρεσιών ή μονάδων υγείας, θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν επάξια, μεταξύ άλλων, νοσηλευτές/νοσηλεύτριες με τις ανάλογες γνώσεις», προστίθεται.

Σημειώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), απευθυνόμενος προς τα κράτη και τις κυβερνήσεις περιλαμβανομένης και της Κύπρου (Π.Ο.Υ 2009 - Nursing and midwifery human resources for health: Global standards for the initial education of professional nurses and midwifes) υποδεικνύει ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες θεωρούνται ως αναπόσπαστα και ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας. «Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, τονίζει εμφαντικά τη σημαντικότητα του ρόλου τους για την ποιότητα της φροντίδας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας».

Επίσης ο Π.Ο.Υ, αναγνωρίζει τους επαγγελματίες αυτούς ως πολύ ζωτικό ανθρώπινο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες υγείας των κρατών, ενώ παράλληλα υποδεικνύει στρατηγικές κατευθύνσεις ως προς την ενδυνάμωση της νοσηλευτικής και της μαιευτικής που συμπεριλαμβάνουν αυτόνομους και διευρυμένους ρόλους (WHO Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery: 2021-2025), αναφέρει ο ΠΑΣΥΝΜ.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι «διατήρηση της διοικητικής αυτονομίας της νοσηλευτικής και της μαιευτικής στα νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας σίγουρα δεν αποτελεί απειλή για κανένα, ενώ αντιθέτως, αποτελεί κατά τον ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αναδιοργάνωση και βελτίωση των οργανισμών και ιδρυμάτων παροχής φροντίδας».

 Σχετικά Άρθρα