ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Οι υπηρεσίες καρδιολογίας στο ΓεΣΥ

27 Μαρτίου 2023, 17:57

images

Παρόντες από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, οι Καρδιολόγοι τάχθηκαν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις, ενισχύοντας τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

Μία ιδιαίτερα σημαντική ειδικότητα, η οποία καλύπτεται με έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς συμβεβλημένων ειδικών ιατρών εντός ΓεΣΥ-ανέρχονται στους 197-έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των ιατρικά απαραίτητων πράξεων που εμπίπτουν στον κατάλογο δραστηριοτήτων. Ο συγκεκριμένος κατάλογος καθορίζει τις υπηρεσίες που διατίθενται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και έχει καταρτιστεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία.

Σημαντικό στοιχείο είναι πως ο κατάλογος δραστηριοτήτων επαναξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με τη συμμετοχή της Επιστημονικής Εταιρείας, ούτως ώστε να περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορούν να  πραγματοποιηθούν από Καρδιολόγους 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως ισχύει σε όλες τις ειδικότητες, εξαιρουμένων των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, πρόσβαση σε υπηρεσίες καρδιολογίας μπορούν να έχουν οι δικαιούχοι έπειτα από έκδοση παραπεμπτικού από Προσωπικό ή Ειδικό Ιατρό άλλης ειδικότητας. Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες καρδιολογίας (χωρίς τη χρήση παραπεμπτικού), καταβάλλοντας το ποσό των 25 ευρώ στον ιατρό που θα επισκεφθούν. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Σύστημα Υγείας αποζημιώνει όλες τις ιατρικά αναγκαίες πράξεις, ενώ πράξεις που αφορούν σε πρόληψη (για παράδειγμα επί απουσίας νόσου, κλινικών συμπτωμάτων ή προσωπικού/οικογενειακού ιστορικού) ή προκύπτουν κατ’ επιθυμία του ασθενούς χωρίς να τεκμηριώνεται η ιατρική αναγκαιότητα, δεν αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ. Στις περιπτώσεις ωστόσο, όπου υπάρχει ιατρική ένδειξη, οι όποιες ιατρικές πράξεις διενεργούνται εντάσσονται στις ιατρικά αναγκαίες.

Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και για σκοπούς αποφυγής φαινομένων εκμετάλλευσης, ο Οργανισμός, μετά από διαβούλευση με την επιστημονική εταιρεία θέσπισε περιορισμούς σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Οι εν λόγω περιορισμοί σε καμία περίπτωση δεν στοχεύουν στην παρεμπόδιση πρόσβασης των δικαιούχων του ΓεΣΥ στις υπηρεσίες αυτές, αλλά αποσκοπούν στο να βελτιστοποιήσουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τους ιατρούς της ειδικότητας.

Ο Οργανισμός προχώρησε στους συγκεκριμένους περιορισμούς μέχρι την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση διαφόρων παθήσεων. Τέλος, ο Οργανισμός έχει επίσης καθορίσει για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, ενδείξεις για τις οποίες αποζημιώνει τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. υπέρηχος) στη βάση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

Πιο συγκεκριμένα: 

Όσον αφορά στους δικαιούχους, στόχος του Οργανισμού είναι, μέσω της ορθής ενημέρωσης τους, να αντιληφθούν πως κάθε φορά που αναζητούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας από καρδιολόγο χωρίς να τις χρειάζονται, τις στερούν από κάποιον άλλον που τις έχει πραγματική ανάγκη.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βάσει σοβαρών ενδείξεων που απορρέουν από την καθημερινή πρακτική, τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα υποδεικνύουν ότι μεγάλο ρόλο στη δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού αποτελεί η υπερεπισκεψιμότητα δικαιούχων στους ειδικούς ιατρούς. Αξιολογούμε ότι σημαντικό ποσοστό των επισκέψεων αυτών δεν είναι απαραίτητες και θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν ο δικαιούχος επισκεπτόταν τον Προσωπικό του Ιατρό. Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει δείκτες ποιότητας απόδοσης στους Προσωπικούς Ιατρούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η έκδοση παραπεμπτικών σε Ειδικούς Ιατρούς. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός ολοκληρώνει τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες παραπομπής από προσωπικούς σε ειδικούς ιατρούς, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναλαμβάνει τα περιστατικά τα οποία την αφορούν και είναι διαχειρίσιμα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, χωρίς αχρείαστες παραπομπές σε ειδικούς ιατρούς.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ο Οργανισμός, προχώρησε σε συνεργασία με τον οργανισμό NICE του Ηνωμένου Βασιλείου αποσκοπώντας στην προσαρμογή και στην εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών ανά θεραπευτική κατηγορία, περιλαμβανομένης και της Καρδιολογίας.

Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός έχει εμπλέξει στη διαδικασία πάρα πολλούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας επιστημονικής εταιρείας, άλλους επαγγελματίες υγείας, ακαδημαϊκούς, εκπρόσωπους των ασθενών κ.α. προκειμένου οι οδηγίες που θα εφαρμοστούν, αλλά και οι δείκτες που θα παρακολουθούνται να είναι οι πλέον κατάλληλοι και προσαρμοσμένοι στην κυπριακή πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός ελαχίστων προϋποθέσεων για τις ιατρικές εκθέσεις, οι οποίες συνοδεύουν κάποιες ιατρικές πράξεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή τεκμηρίωση των πράξεων αυτών, αλλά και η ορθή ενημέρωση των δικαιούχων και άλλων παρόχων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ.Σχετικά Άρθρα