ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Εγγραφή μελών στην Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας (CyEPHA)

16 Μαρτίου 2023, 12:25

images

Η Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας (Cyprus Epidemiology and Public Health Association - CyEPHA) απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή μελών. Με την αίτηση υποβάλλεται σύντομο βιογραφικό με περιγραφή προσόντων, ακαδημαϊκού/ερευνητικού έργου, επαγγελματικών καθηκόντων/πλαισίου ή/και άλλων δράσεων και δραστηριοτήτων συναφών με τη Δημόσια Υγεία ή/και Επιδημιολογία. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, εδώ ή στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ: https://forms.office.com/r/YxLyzwNBJd 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ CyEPHA:

Αποστολή της Κυπριακής Εταιρείας Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας (CyEPHA) είναι να κινητοποιήσει το τοπικό δίκτυο Δημόσιας Υγείας και την κοινωνία, ώστε να αναπτυχθεί συλλογική και οργανωμένη δράση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Δημόσια Υγεία, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Στόχος της CyEPHA είναι η ενίσχυση δράσεων και δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας στην κοινότητα, η συνεχής ανάπτυξης της έρευνας και η διασύνδεσή της με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών υγείας.

Η CyEPHA είναι πλήρες μέλος στην European Public Health Association (EUPHA), την πανευρωπαϊκή ομπρέλα αντίστοιχων εταιρειών. Ως Εθνικός Φορέας, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Board) της EUPHA, στην οποία συμμετέχουν 45 επιστημονικές εταιρείες από 35 Ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδρομή: Το ύψος της ετήσιας συνδρομής έχει οριστεί στα 40 ευρώ για τους/τις επαγγελματίες και στα 20 ευρώ για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/φοιτήτριες και άτομα κάτω των 35 ετών.

ΟΦΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Στα οφέλη εγγραφής στη CyEPHA συμπεριλαμβάνoνται:

Παράλληλη εγγραφή στη EUPHA, η οποία αριθμεί πέραν των 23 χιλιάδων μελών πανευρωπαϊκά.

Έκπτωση στο τέλος εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας (European Public Health Conference) της EUPHA, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Μειωμένο κόστος κατά 20% για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης (open-access) στο European Journal of Public Health.

Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις / δραστηριότητες της EUPHA.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη μπορούν να είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητα προσόντα είναι:

  • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Επιδημιολογία και τη Δημόσια Υγεία, ή/ και
  • Συναφές κλινικό έργο/εμπειρία, ή/και ερευνητικό έργο συναφές με την πληθυσμιακή υγεία που να αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ή/και
  • άλλες δραστηριότητες που αφορούν σε πληθυσμιακά προγράμματα πρόληψης νόσων και προαγωγής της υγείας των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Η CyEPHA ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό σωματείο (αριθμός εγγραφής: ΛΕΥ/1/2/2) την 23η Φεβρουαρίου 2022. Τα μέλη της διεπιστημονικής ιδρυτικής ομάδας της Εταιρείας υπηρετούν τη Δημόσια Υγεία μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή/και την άσκηση της Δημόσιας Υγείας στην κοινότητα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται από 7 ιδρυτικά μέλη: Δρ Γεώργιος Νικολόπουλος (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ Νίκος Μίτλεττον, Δρ Χριστιάνα Κούτα, Δρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, Δρ Άντρη Παναγιώτου (Τμήμα Νοσηλευτικής και Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για τη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΤΕΠΑΚ), Δρ Αλέξανδρος Ηρακλείδης και Δρ Δημήτρης Λάμνισος (Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου).  

Επικοινωνία: info@cyepha.org

Πληροφορίες: www.facebook.com/cyepha



Σχετικά Άρθρα